Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 108 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 108

Kabâ-yı mâ’î içre sanmanuz ol âfet-i cândur
Sipihr-i tâli‘ümden kevkeb-i bahtum dırahşândur
Ya bir âyîne-i ‘âlem-nümâdur cism-i pâkî kim
Safâdan peykerinde sûret-i gerdûn-nümâyândur
Gören dir rû-yı âteş tâbını mâ’î libâs içre
Nümâyân ma‘den-i fîrûzeden la‘l-i Bedahşândur
O nahl-ı nâz-perver var iken gülzâr-ı ‘âlemde
Bilürler ehl-i dil mevzûnluk adı serve bühtândur
Hirâs itse n’ola ol şûh-ı ezrak-pûşdan Âgâh
Bilür bir fitnedür kim sûret-i Hakkdan nümâyândur

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz