Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 12 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 12

Dil-i pür-sûzdan oldukça âh-ı âteşîn peydâ
O deryâ-yı melâhatde olur çîn-i cebîn peydâ
Gülistân sünbülistân oldı dûd-ı âh-ı bülbülden
O gül-ruhsârda olmakla hatt-ı ‘anberîn peydâ
Benümdür hâtemi şimdi o la‘l-i rûh-efzânun
Rakîb itsün heman seng-i musallâdan nigîn peydâ
Görem dirsen o mâh-ı evc-i ikbâli sa‘âdetle
Gönül itmek gerek çeşm-i hümâdan dûrbîn peydâ
Halâs oldum cihânun imtiyâz-ı hûb u ziştinden
Sezâvâr-ı mahabbet eyledüm bir nâzenîn peydâ
Salâh-ı dîn ü dâniş Hazret-i Sâlih Muhammeddür
Ki imzâsıyla oldı efser-i şer‘-i mübîn peydâ
Mükennâ ismi Nev‘î-zâde ile ol ‘atâ kârun
Ki itdi ‘îd-ı vaslı Âmide huld-ı berîn peydâ
Olınca hulle- pûş-ı vasfı nazmum şâhidi Âgâh
Zebân-ı hâmeden oldı hezârân âferîn peydâ

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz