Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 156 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 156

Olmaz nigeh-feşân meh-i ‘âlî-cenâbımuz
Gör tâli‘î ki şîşeden inmez şarâbımuz
Nazzâre-i ‘izârı unutdurdı girye’î
Mahv oldı tâb-ı âteş-i gülden gülâbımuz
Ol derd-nâk-i nüsha-i ‘aşkız ki ser-be-ser
Yazıldı hûn-ı bülbül ile fasl u bâbımuz
Sensüz sürûr-ı meclisimüz bî-neşâtdur
Ger mevc-i bâde olsa da târ-ı rebâbımuz
Âgâh hatt gelince füzûn oldı giryemüz
Bârânı şebde yagdurur ekser sehâbımuz

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz