Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 169 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 169

Bir nefes şâd olmadı tıfl-ı dil-i nâ-şâdımuz
Beslenilmiş cûy-ı şîr ile meger Ferhâdımuz
Gelmede her dem hayâl-i mâh-rûyân fevc fevc
Oldı dil âyînesi bir şehr-i hüsn âbâdımuz
Hâme-i Mânî siyâh olsa ‘aceb mi reşkden
Nakşda sûretger-i takdîrdür üstâdımuz
Zahm-ı çeşm-i dâmdan havf itdügi çün saydına
Dânesin dâ’im sepend eyler bizüm sayyâdımuz
Duhter-i rez perde-i ‘ismet-nişîn olsa ne gam
Haclegâh-ı dilde şâdîdür ne gün dâmâdımuz
Hem urur seng-i cefâ hem dir figân itme dile
Ey sitemger yok bizüm âyîne-i fûlâdımuz
İtmedi sevdâ-yı hatt-ı yâr Âgâhı hamûş
Sürmeden oldı bülend âvâzeter feryâdımuz

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz