Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 17 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 17

Ey şeh-i hurşîd-mesned dâver-i ‘âlî-cenâb
Kemterîn mahv-ı cemâlün çeşm-i mâh u âftâb
Çeşm-i terde mihr-i ruhsârun olurdı cây-gîr
Mazhar-ı berk-i tecellî olsa fânûs-ı habâb
Magfiret-hˇ âhân-ı dergâh-ı Hudâya ey şefî‘
Olmaya na‘tun gibi hergiz du‘â-yı müstecâb
İdicek tahrîk-i emvâc-ı şefâ‘at bahr-ı lutf
Reşk iderler ümmetün ‘isyânına ehl-i savâb
Şükr-i li’llâh eyledi Âgâhı âhır cebhe-sây
Dergehün kim secde-i gerdûndan eyler ictinâb

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/