Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 173 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 173

Olmaz bahâr-ı hatt ile hâtır gubârsuz
Bu faslda hevâlar olur i‘tibârsuz
Tenhâ-firîb-i hurde-i hicrânı ben miyüm
Vaslına irmez âyîne de intizârsuz
Devrinde mihr olursa da ‘uryândur ehl-i dil
Tut kim kumâşun oldı felek pûd u târsuz
Bilmem bu bûstânda nedür bâgbân-ı dehr
Çün nahl-i âh itdi beni berg ü bârsuz
Hicr-i lebünde nûş-ı mey-i nâba düşdi dil
Bîgânelerle ülfet ider gam-güsârsuz
Nâ-kâbilün de firkati hamyâzesüz degül
Bir lahza istemem ki ola gül de hârsuz
Nâz-ı bütân-ı seng-dil Âgâh var iken
Olmaz cihânda şîşe-i dil inkisârsuz

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz