Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 2 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 2

‘Izâr-ı yâra oldukça hat-ı müşkîn rakam peydâ
Olur âyîne-i dilde sevâd-ı nakş-ı gam peydâ
Hazer şemşîr-i cevherdâr-ı ebrûsından ol şûhun
Ki dikkatle bakılsa görinür râh-ı ‘adem peydâ
Perestiş itmege pinhâni itdüm ka‘be-i dilde
Sücûd-ı cebhe-i hurşîde lâyık bir sanem peydâ
Kadinden meyve-i vasl ârzû itdüm velî gâfil
K’olur nahl-i emelden ‘âkıbet bâr-ı elem peydâ
Dil-i saht-ı rakîbe ugramışdur var ise bilmem
Ki olmışdur hadeng-i tîr-i müjgânında ham peydâ
Eger ben gördügüm çeşm-i belâ-engîzdür Âgâh
Çünin kim ola andan şîve-i lutf u kerem peydâ

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz