Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 26 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 26

Bahâr-ı zevk-bahş-ı kâmrânîdür dem-i vuslat
Gül-i şâd-âb-ı bâg-ı mihrbânîdür dem-i vuslat
Revâdur ger metâ‘-ı nâz u şîve râygân olsa
Zamân-ı ruhsat-ı ‘ayş-ı nihânîdür dem-i vuslat
Mezâk-ı telhine zehr-âbe nûş-ı bezm-i hicrânun
Şarâb-ı hoş-güvâr-ı zindegânîdür dem-i vuslat
İrişdür dûd-ı âhun çarha ey dil şâm-ı hicrânda
Ki şem‘-i bezm-i subh-ı zindegânîdür dem-i vuslat
Virür ‘uşşâka zevk-ı vasl-ı yâr Âgâh eş‘ârum
Ki her beytinde bir mısrâ‘-ı sânîdür dem-i vuslat

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz