Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 301 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 301

Müyesser oldı haşr olmak bu gün ol serv-kâmetle
Bî-hamd’illâh karîn oldı du‘â âhır icâbetle
O şûh ile zebândân-ı nigâh olmak ne mümkündür
Ki hergiz mahrem olmaz gûşe-i çeşmi işâretle
Hele seng-i cefâdan gam degül hâtır-şikest olmak
Dürüst itseydi bâri mûmiyâyı istimâletle
Humâr-âlûde rindân ile dün meyhâneye vardum
Elinde câm gördüm zâhidün ammâ ne hâletle
Temâşâ-yı çemenden kasdı ol sîmîn-berün Âgâh
Yüzün seyr itmedür âyîne-i dilde nezâketle

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz