Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 304 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 304

Hasedüm yok felegün sâgar-ı peymânesine
Düşeli pîr-i mugânun der-i meyhânesine
Gûşe-i hicrde tenhâ hased ol ‘âşıka kim
Reşk ide ebr anun girye-i mestânesine
Mübtelâsın nesine diyü su’âl eyler isen
Leb-i pür-handesine tarz-ı levendânesine
Var mıdur şâibe-i mihr ü mahabbet nazar it
Bâg-ı dehrün güline bülbül ü pervânesine
N’ola Âgâh-sıfat ben dahı kurbân olayum
Kad-ı pür-fitnesine nergis-i mestânesine

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz