Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 5 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 5

N’ola ‘işret olursa dem-be-dem nâ-bûd u nâ-peydâ
Biz oldukda taleb-kâr oldı gam nâ-bûd u nâ-peydâ
Nice ehl-i suhan dil-hˇ âhı üzre itsün evsâfun
Olur vasf-ı dehânunda rakam nâ-bûd u nâ-peydâ
‘Aceb mi ey perî-ruhsâr olursa reşk-i rûyundan
‘Adem ketminde gülzâr-ı İrem nâ-bûd u nâ-peydâ
Ganîmetdür zamân-ı hûbî ey magrûr olur âhir
Habersüz kibr ü nâz u şîve hem nâ-bûd u nâ-peydâ
Bu mâtemhânede efsûs kim olmakdadur Âgâh
Vücûd-ı nâz-perver çün ‘adem nâ-bûd u nâ-peydâ

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz