Beğen 0

Agah Âgâz-ı Gazeliyyât 63 şiiri

Âgâz-ı Gazeliyyât 63

Dil ki ol nâ-mihrbândan ülfet ümmîdindedür
Pertev-i mehtâbdan germiyyet ümmîdindedür
Pây-ı yâra sanma ‘âşık bî-sebeb üftâdedür
Mihrden mânend-i şebnem rif‘at ümmîdindedür
Nice âsâyiş bulur ol derdmend-i ‘aşk kim
Çeşm-i bîmâr-ı bütândan sıhhat ümmîdindedür
La‘l-i cânân var iken câm-ı mey-i nâb isteyen
Sâgar-ı tebhâleden keyfiyyet ümmîdindedür
Nâ’il-i esrâr-ı gayb olsa n’ola Âgâhveş
Ol ki rûh-ı Nâ’ilîden himmet ümmîdindedür

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Agah

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz