Beğen 1

Ahi Âhî Dîvânı 13 şiiri

Âhî Dîvânı 13

‘Uşşâkuñı öldürmek ise sende mürüvvet
Ahsent senüñ bâzûña kollaruña kuvvet

Rahm eyleyüben dâr-ı şifâsında habîbüm
Nâfi‘ déyüp içürdi bu sevdâyîye şerbet

Dâyim baña cevr ile cefâdur işüñ ammâ
Şimden-gérü ét mihr ü vefâ kâr be-nevbet

Hışm ile nazar eyleyüp âşüfteñe her dem
Öldürmege kasd étme behey gözleri âfet

Cânına cefâlar édeyüm dér imiş ol yâr
Andan ne gelürse görürüm cânuma minnet

Kaddüm bükülüp çenge döner sînem olur def‘
Ağyâr ile ol mâh kaçan kim éde sohbet

Ger hvâr u hakîr étse be ÂHÎ seni ol yâr
İncinme ki ‘uşşâka odur ‘izzet ü hürmet

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Ahi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/