Beğen 0

Ahi Âhî Dîvânı 18 şiiri

Âhî Dîvânı 18

Gâh âhum ile yéri gögi bir duhân tutar
Geh nâlem ile éki cihânı fiğân tutar

Bir şîvekâra müşterî oldı göñül yine
Bâzâr-ı şîvede gözi kaşı kemân tutar

Hâl-i siyâh gûşe-i gülzâr-ı hüsnde
Bir Hindûdur ki sünbülini sâyebân tutar

Bezm-i çemende la‘l-i lebüñ şevkına şehâ
Lâle elinde câm-ı mey-i erğavân tutar

Néce harâmî démeyeyin gözlerüñe kim
Sahn-ı haremde murğ-ı dile âşiyân tutar

Dédüm rakîbüñ ağzı ‘aceb neyle tutulur
Dil-ber gülüp dér ağzın itüñ üstühân tutar

Bir şehriyâra göñlini bağladı ÂHÎ kim
Atup kemend-i zülfini iklîm-i cân tutar

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Ahi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/