Beğen 0

Ahi Âhî Dîvânı 28 şiiri

Âhî Dîvânı 28

Sâkî lebüñ çü hem-dem-i câm-ı şarâb olur
‘Aks-i ruhuñla sâğar-ı mey âftâb olur

Bûy-i bahâr şöyle pür étdi cihânı kim
Yére énince katre-i şebnem gül-âb olur

İrmez revâk-ı tâkına hergiz kemend-i âh
Ol pâdişâh-ı hüsn ne ‘âlî-cenâb olur

Çün dûd-ı âhumuñ eseri yokdur éy humâ
Tûtî-i çarh her géce niçün ğurâb olur

Gülzâr-ı kûyuñ içre bu sihri éder ÂHÎ
Bülbül sakınsun uğramasun kim kebâb olur

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Ahi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/