Beğen 0

Ahi Âhî Dîvânı 4 şiiri

Âhî Dîvânı 4

Şol melek-hû kim kılur şimdi felek ikbâl aña
Rahm éde şâyed göñül var eyle ‘arz-ı hâl aña

Çihre-i zerdüm benüm fâş étmesün déyü ğamuñ
Çekdi hûn-ı dîdeden eşküm nikâb-ı âl aña

Lâleler sanmañ görinen dâmen-i kühsârda
Çeşm-i pür-hûnum geyürmişdür kabâ-yı âl aña

Pâymâl olalı zülfüñ gibi cânâ dér gören
Olmasun bir kâfire vaki‘ olan ahvâl aña

Ğark olur deryâ-yı ğamda ÂHÎ-yi âşüfte-hâl
Hızr gibi yetişüp rahm étmeseñ fî ’l-hâl aña

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Ahi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/