Beğen 0

Ahi Âhî Dîvânı 47 şiiri

Âhî Dîvânı 47

Bir güzel sevdüm yine kim hüsnüñüñ pâyânı yok
Cânuma cevr ü cefâsınuñ dahı oranı yok

Sidre gibi Müntehâ-kaddi salaldan sâyesin
Ravzada salınmağa serv-i sehînüñ cânı yok

Hâr-ı cevrüñden yüzüñe karşu iñlersem ne tañ
Var mı bir gül kim anuñ bir bülbül-i nâlânı yok

Küfr-i zülfüñden perîşân göñlümüñ hâlin bilür
Éder ol miskîne rahm étmeyenüñ îmânı yok

Hatt-ı müşkînüñle Rûm u Şâm-ı teshîr étmege
Hutbe-i hüsnüñ tapuñdan özge bir sultânı yok

Kâmet ü ruhsâr u hattuñ gibi éy hûr-ı-Behişt
Bôstân-ı Cennetüñ serv ü gül ü reyhânı yok

Nâ-tüvân oldı bu ÂHÎ derdüñ ile şöyle kim
Yârını andukça bir âh étmege dermânı yok

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Ahi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/