Beğen 0

Ahi Âhî Dîvânı 56 şiiri

Âhî Dîvânı 56

Âfitâb-ı subh-ı devletdür cemâli Ahmed’üñ
Gülsitân-ı bâğ-ı Cennetdür visâli Ahmed’üñ

Cân ü dil rahşını târâc étmege éy dôstlar
Tutdı cismümde vatan haylî hayâli Ahmed’üñ

Bir nefes gétmez hayâli gözlerümden hâlüñüñ
Merdüm-i çeşmümdedür gûyâ ki hâli Ahmed’üñ

Bülbül-i gûyâ gibi bir dem ser-âğâz eylese
Nağme-i Dâvûd’a ta‘n eyler makâli Ahmed’üñ

Künc-i fürkatde yaturken hamdü li ’llâh ÂHİ’yâ
Oldı ben dil-hasteye mûnis hayâli Ahmed’üñ

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Ahi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/