Beğen 0

Aşık Çelebi Basdı Ruhuna Çün Hat-ı ‘Anber-nisâr Ayak şiiri

Basdı Ruhuna Çün Hat-ı ‘Anber-nisâr Ayak

Basdı ruhuna çün hat-ı ‘anber-nisâr ayak
Gülzârdan götürdi nesîm-i bahâr ayak

Dil sındı câm-ı dîdeden akarsa n’ola yaş
Çün baş gidicek olmaz imiş pâyidâr ayak

Ebrûsı çîni gerden-i câna salar kemend
Kayd-ı hevâ-yı kâküli akla tolar ayak

Ayak karada kodı yüze gelmez oldı hîç
Saldurmadı saçuna hat-ı müşk-bâr ayak

Engüşt-i zerd ü câm-ı mey ü ‘aks-ı rûy-ı zerd
San elde zerturuncalı bir zer-nigâr ayak

Bülbüller oldı cem’ ser-i serve ‘Âşıkâ
Haşr oldı turdı bir ayak üzre hezâr ayak

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aşık Çelebi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz