Beğen 0

Ali Canip Yöntem Bîr Feylesofa şiiri

Bîr Feylesofa

O izdihâm-ı tetabbu’la önce bir mikdâr
“Budu resâs u hakikat” yolunda söylenmek
Ve sonra bir küçücük i’tirâzı istihkar
Edip de dinlemeden gizli gizli eğlenmek

Budu r muhassala-i felsefât-ı idrâkin! .
Cihân- ı fennimizi n ey güzide üstadı
Bütü n b u nükteleri n belk i doğrudur; lâki n
Şu mektebi n yine bir şeyler anlar evlâdı

-Deği l huzûr- ı kemâlinde arz-ı ma’lûmât; –
Bire r su’âl-i mukadderl e ister öğrenmek
Uçurduğu n o balonla r nedir aceb? .. Heyhat,
Zavall ı genç il e mu’tâd m üzre eğlenerek

Sükût eder, eser-i san’atın gibi her an
Fezâ-yı târ-ı hayâlâta yükselirsin.. Gel
Biraz suâle cevâb ver a hâce-i devrân
Uçurduğun o balonlar nedir, garîk-ı emel? ..

O izdihâm-ı tetabbu’la önce bir mikdâr
“Budur esâs u hakikat” yolunda söylenmek
Ve sonra bir küçücük i’tirâz ı istihkar
Edip de dinlemeden gizli gizli eğlenmek,

Hemen hemen bu mu öğrendiğin aceb (Ten) ‘den? ,
Değil azız filosof, gâye-i fünûn bu değil;
ilâve et o kitaba bu sözleri benden:
Biraz da kendim öğren, biraz da kendini bil! ..

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Ali Canip Yöntem

Sitemizde şaire ait toplam 9 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz