Beğen 0

Aşık Çelebi Cism-i Sad-çâküm Görinmez Oldı Yâre Yâreden şiiri

Cism-i Sad-çâküm Görinmez Oldı Yâre Yâreden

Cism-i sad-çâküm görinmez oldı yâre yâreden
Yaradupdur yaradan ben zârı benzer yâreden

Keştî-i cânı salup deryâ-yı ‘ışka şimdi dil
Sâhil-i zülfe çıkup âlet onarur karadan

Sana hercâyî disem tan mı ki gördüm ben seni
Her şikest içre bu mir’ât-ı dil-i sad-pâreden

‘Aks-i şem’ ü şâhid ile câm-ı pür-mey pür-habâb
Fârig itdi bezmümüz mihr ü meh ü seyyâreden

Döymiye peykân-ı ‘ışk u tîşe-i derd ü gama
Ten olup pûlâddan cân olsa seng-i hâreden

Tutmaga ‘Âşık seg-i kûyı dehânın cân u dil
‘Ârifâne virdiler cismi çıkarup aradan

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aşık Çelebi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz