Beğen 0

Arpaeminizade Sami Cûşiş-i Eşke Dil-i Pür-hûn Bir Mecrâ İki şiiri

Cûşiş-i Eşke Dil-i Pür-hûn Bir Mecrâ İki

Cûşiş-i eşke dil-i pür-hûn bir mecrâ iki
Hayf kim fülk-i güher-meşhûn bir deryâ iki

Saklarum âyîneyi ol hod-perest-i nâzdan
İstemez ‘aşk olmaga Mecnûn bir Leylâ iki

Hatt-i püşt-i leb ider îhâm şemm-i bûseyi
Mısra’-i ber-ceste-i mevzûn bir ma’nâ iki

Mümtezic dârû-yi ikbâli humâr ü neş’eden
Rûzgârun virdügi ma’cûn bir eczâ iki

Zevk-yâb-i lutf-i şîrîn ü ‘itâb-i telhiyüz
Sâgar-i la’l-i leb-i mey-gûn bir sahbâ iki

Vahdeti seyr idemez ahvel-nigâh-i iştibâh
Hestî-i eşyâ’-i gûn-â-gûn bir gûyâ iki

Müttehid ma’nâda sûretde digerdür hüsn ü ‘aşk
Nûr-i hurşîd ü meh-i gerdûn bir ammâ iki

Bir gerekdür ârzû hâtırda ger Hak-cûy isen
Sâmiyâ olmaz dil-i mahzûn bir sevdâ iki

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz