Beğen 0

Aziz Mahmud Hüdayi Dîvân-ı İlâhîyât 128 şiiri

Dîvân-ı İlâhîyât 128

Tahkîk eder tasdîkini
Îmâna ermek isteyen
Bulur hayât iklîmini
İrfâna ermek isteyen

Cânına çok cebr eylesin
Cismin ana kabr eylesin
Eyyûb-veş sabr eylesin
Dermâna ermek isteyen

Kullukda hoş zahmet çeker
Derd ü belâ mihnet çeker
Yûsuf gibi firkat çeker
Ken’ân’a ermek isteyen

Cânın bu yolda hâk eder
Varlık hicâbın çâk eder
Kalbi sarâyın pâk eder
Sultâna ermek isteyen
5 Geçip kamudan mutlaka
Bulur fenâ-ender-fenâ
Bin kerre cân eyler fedâ
Cânân’a ermek isteyen

Her kim dilerse bula yâr
Varlığını eyler nisâr
Cânın verir İsmâ’îl var
Kurbâna ermek isteyen

Ol Mecma’u’l-bahreyn olur
Mûsâ ile Hızr’ı (bilir)
Her katrede deryâ bulur
Ummâna ermek isteyen

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aziz Mahmud Hüdayi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz