Beğen 0

Aziz Mahmud Hüdayi Dîvân-ı İlâhîyât 144 şiiri

Dîvân-ı İlâhîyât 144

Ey gönül ayru değilsin yârdan
Sırr-ı pâk-i Mustafâ Muhtârdan

Mâsivâya bakma âşık ârif ol
Yâri istersen sakın ağyârdan

Varlığın bâr-ı girândır ey refîk
Âkil isen kurtul erken bârdan

Fânîyi tebdîl ede gör bakîye
Kaçma ey dil assılı bâzârdan

Verd-i bî-hemtâyadır şevk u tarab
Bülbülün zârı değil gülzârdan

Gösterip kesretde vahdet sırrını
Bir aceb terkîb olupdur çârdan

Kenz-i sır eşbâh ile mahfûf olup
Gülşene havlu çekilmiş hârdan

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aziz Mahmud Hüdayi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz