Beğen 0

Aziz Mahmud Hüdayi Dîvân-ı İlâhîyât 189 şiiri

Dîvân-ı İlâhîyât 189

Derdli olan kullarına kıl devâ
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm
Tâ ki seni zikr edeler dâ’imâ
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

Aldamasın halkı bu gaflet meded
Gâfile tevfîk ü hidâyet meded
Kullarına lutf ü inâyet meded
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

Bir kul efendiden olıcak ırak
Cânına te’sîr eder anın firâk
Derdlilere ayn-ı inâyetle bak
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

Âşık u sâdık kulu koma garîb
Gülden ırak olmaya tâ andelîb
Eyle ana gülşen-i vaslın nasîb
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

Müznib olan gâfile gufrân senin
Derdlilerin derdine dermân senin
Kullarına lutf ile ihsân senin
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

Mevce gelib bahr-i kerem yemm-i cûd
Lutfun ile âleme verdin vücûd
Fazlın ile ver yine nûr-ı şühûd
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

Lutf ile göster bize yâ Rab cemâl
Tâ olavuz lâyık-ı bezm-i visâl
Fazlın ile bula Hüdâyî kemâl
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aziz Mahmud Hüdayi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz