Beğen 0

Aziz Mahmud Hüdayi Dîvân-ı İlâhîyât 209 şiiri

Dîvân-ı İlâhîyât 209

Fazlıyla insân eyledi
El-hamdüli’llâhi’1-Kerîm
Envâ’-ı ihsân eyledi
Eş-şükrü li’llâhi’r-Rahîm

Ol Kâdir ü Hayy u Vedûd
Âlemlere verdi vücûd
Etdi zuhûr âsâr-ı cûd
Eş-şükrü li’llâhi’r-Rahîm

Cem’ olsa ger Rûm ü Arab
Add olmağa in’âm-ı Rab
İhsâya kâbil mi aceb
Eş-şükrü li’llâhi’l- Kerîm

Durma hemân zikr ede gör
İhsânını fikr ede gör
İn’âmına şükr ede gör
Eş-şükrü li’llâhi’r-Rahîm

Ol Hâlik-ı kevn ü mekân
Kulların eyler imtihân
Şükr et Hüdâyî her zamân
Eş-şükrü li’llâhi’r-Rahîm

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aziz Mahmud Hüdayi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz