Beğen 0

Aziz Mahmud Hüdayi Dîvân-ı İlâhîyât 32 şiiri

Dîvân-ı İlâhîyât 32

Bir pâdişâha kul ol kim
Mülkü zâil olmaz ola
Bir gülşene bülbül ol kim
Hîç sararıp solmaz ola

Kendin ummâna sala gör
Gavvâs oluban dala gör
Bir dürlü cevher bula gör
Kimsede bulunmaz ola

Gerçek âşık olsa sâlik
Görünür küllü şey’ hâlik
Bir mülke ola gör mâlik
Kimse elden almaz ola

Koyalım lâf ü güzâfı
Gel eyleyelim insâfı
Gönül ol vakt olur sâfî
K’ana keder gelmez ola

Sırrını keşf etme yâda
Verme hâsılını bâda
Bir dost edin kim dünyâda
Hîç senden ayrılmaz ola

Gerçek seven cânânını
Verir tenini cânını
Derd odur ki dermânını
Hak’dan gayrı bilmez ola

Bülbül olup ötmek gerek
Güller gibi bitmek gerek
Bir âleme yetmek gerek
Fenâ eli ermez ola

Zâhidlere uçmak gerek
Ârif Hakk’a uçmak gerek
Bir çeşmeden içmek gerek
İçenler ayılmaz ola

Bir kapıya mülâzım ol
Dün gün Hüdâyî kâ’im ol
Bir özge ilme âlim ol
Melek anı bilmez ola

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aziz Mahmud Hüdayi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz