Beğen 0

Aziz Mahmud Hüdayi Dîvân-ı İlâhîyât 36 şiiri

Dîvân-ı İlâhîyât 36

Sadr-ı cemî’ mürselîn
Sensin yâ Resûla’llâh
Rahmeten li’l-âlemîn
Sensin yâ Resûla’llâh

Nûrun sirâc-ı vehhâc
Âlemler sana muhtâc
Sâhib-i tâc ü mi’râc
Sensin yâ Resûla’llâh
Âyine-i Rahmânî

Nûr-ı pâk-i Sübhânî
Sırr-ı Seb’u’l-mesânî
Sensin yâ Resûla’llâh

Şâhidin leyl-i İsrâ
Subhâne’l-lezî esrâ
Câmi’ cümle-i esmâ
Sensin yâ Resûla’llâh

Ey menba’-ı lutf u cûd
Yerin makâm-ı Mahmûd
Yaradılmışdan maksûd
Sensin yâ Resûla’llâh

Cânlar içinde cânân
Ma’den-i ilm ü ‘irfân
Ceddim ü pîrim sultân
Sensin yâ Resûla’llâh

Açan râh-ı tevhîdi
Bulan sırr-ı tefrîdi
Hüdâyî’nin ümmîdi
Sensin yâ Resûla’llâh

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aziz Mahmud Hüdayi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz