Beğen 0

Aziz Mahmud Hüdayi Dîvân-ı İlâhîyât 82 şiiri

Dîvân-ı İlâhîyât 82

Hâb-ı gafletden uyar uyanayın
Mâsivâdan cümleten usanayın
Firkat ile nice bir dîvâneyin
Şerbet-i vaslın içir uslanayın

Pâdişâhâ sen bilirsin sâdıkı
Sen bilirsin bezm-i vasla lâyıkı
Hüsnüne pervâne etdin âşıkı
Ger murâdın yakmak ise yanayın

Mâsivâdan el çek ey âşık kesil
Fikrin ü zikrin ol olsun muttasıl
Ol kadar hayretde olsun cân ü dil
Kande bakarsam efendim sanayın

İsteyicek bir fakîri ol Ganî
Eyler esrâr-ı ma’ârif mahzeni
Bâtınım etdi hakâyık hirmeni
Zâhirâ gerçi bir ednâ dâneyin

Koma yâ Rabbi Hüdâyî yirine
Bakma noksanınbininde birine
Ger irâdet vârid ise pîrine
Kevser-i vahdetden içir kanayın

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aziz Mahmud Hüdayi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz