Beğen 0

Baki Ey Bâr-gâh-ı Dil-keş Ü Eyvân-ı Dil-güşâ şiiri

Ey Bâr-gâh-ı Dil-keş Ü Eyvân-ı Dil-güşâ

Ey bâr-gâh-ı dil-keş ü eyvân-ı dil-güşâ
Dâmet leke’s-sa’âdetü ve’l-’ızz u ve’l-’ulâ

Câm-ı sarâyuñ olmadan el-hak safâ budur
Âyîne-i Sikender ü Câm-ı cihân-nümâ

Ümmîd-i hâk-bûs-ı cenâbuñla âsmân
Yıllardurur ki kâmetini eyledi dü-tâ

Halk-ı cihâna melce’ olaldan penâhına
Hûrşîd-i çarh sâye gibi eyler ilticâ

Rif’atde âsmâna deger âsitânesi
Kıymetde nakd-i encüm irişmez aña bahâ

Her gûşesinde micmere-gerdân nesîm-i subh
Her suffesinde bâd-ı sehergâh ‘ıtr-sâ

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Baki

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz