Beğen 0

Arpaeminizade Sami Ey Pâdşeh-i Taht-i Serâ-perde-i Levlâk şiiri

Ey Pâdşeh-i Taht-i Serâ-perde-i Levlâk

Ey pâdşeh-i taht-i serâ-perde-i levlâk
Cibrîl-i emîn şem’üne pervâne-i çâlâk

Ey nûr-i haremgâh-i nihân-hâne-i akdes
Sensin sadef-i bahr-i hakîkatde dür-i pâk

Ol dem mehi şakk eylemege eyledün îmâ
Gördükde cemâlün felek itdi yakasın çâk

Takdîrde tahkîk idi mi’râc-i şerîfün
Rif’at ile halk oldı anunçün bu nüh eflâk

Bir dil ki ola cilvegeh-i ‘aşk-i cemâlün
Ol ‘âşık-i ser-bâz gelür mahşere bî-bâk

Sâmîyi halâs eyle eyâ mefhar-i ‘âlem
Ka’r-i yem-i ‘isyânda kaldı o elemnâk

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.




Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz