Beğen 0

Ahmedi Fasl-ı Hazân İrişdi Gel İy Yâr-ı Serv-kad şiiri

Fasl-ı Hazân İrişdi Gel İy Yâr-ı Serv-kad

Fasl-ı hazân irişdi gel iy yâr-ı serv-kad
Kim vasluñ ide bize girü nev-bahârı red

Solsa n’ola benefşe-y-ile lâle çün müdam
Tâze-durur bu sünbül ü gül bigi zülf ü had

Lâle yüzüñ güline nazar itdi subh-dem
Karara yahdı yüregin ol dem anuñ hased

Zülfüñ kemendi cânlara müşkil belâ-durur
Ne hîle ide akl ki hal ola bu ukad

Gamzeñ kanumı içmege ne göz kara ider
Âhır cefâya dahı gerekdür ki ola had

Göñlüm ezelde ışkuñ-ıla oldı âşinâ
Hâşâ ki cevr-ile anı terk ide tâ ebed

Cân viriserdi derd-ile hicrüñde Ahmedî
Ger vasluñuñ ümîœi aña irmese meded

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Ahmedi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/