Beğen 0

Arpaeminizade Sami Geçmem Ol Ebrû-yi Pür-çîn-i Kemân-te’sîrden şiiri

Geçmem Ol Ebrû-yi Pür-çîn-i Kemân-te’sîrden

Geçmem ol ebrû-yi pür-çîn-i kemân-te’sîrden
Cism-i zârum geçse tîrâsâ eger zih-gîrden

Tîz-tab’ân-i zekâ pür-pîç ü tâb-i gussadur
Münfehimdür cevher-i âyîne-i şemşîrden

Âteş-i pür-şu’leyi berk ile tahsîn itmedür
Çâre yok hıfz-i umûra perde-i tedbîrden

Hâtır-i rûşen-dilânı yıkma kim vâ-restedür
Hâne-i mir’ât-i işkeste ser-i ta’mîrden

Ser-fürûdur her kese encâm-i kâr-i ser-keşân
Eyle bu ma’nâyı istidlâl kadd-i pîrden

Pür-cigerdür künc-i tenhâyîde ser-mestân-i ‘aşk
Sâgar-i bezm-i cünûn oldı dehân-i şîrden

Künc-i istignâda âgûş-i temennâ-bestedür
Fârigüz gîrâyî-i ser-halka-i teshîrden

Tıfl-i nâ-dâna şeb-i târîkde eyler Hudâ
Şâh-râh-i rızkı rûşen mâh-tâb-i şîrden

Anda var ümmîd-i bih-bûdî bu merhem nâ-pezîr
Zahm-i kilk-i bed-suhan efzûnterdür tîrden

Mürtesemdür her büt-i rûh-âşinânun sûreti
Fark olunmaz levh-i dil mecmû’a-i tasvîrden

Nazm-i Râşid tuhfe-i pâkîze-i İzmirdür
Hûbterdür Sâmiyâ bûy-i gül-i Keşmîrden

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/