Beğen 0

Arpaeminizade Sami Hayâl-i Kâmetünle Bir Nihâl-i Tûrdur Gönlüm şiiri

Hayâl-i Kâmetünle Bir Nihâl-i Tûrdur Gönlüm

Hayâl-i kâmetünle bir nihâl-i Tûrdur gönlüm
Tecellâ-yi cemâle câygâh-i nûrdur gönlüm

Mu’allim-hâne-i ‘âlemde sûz-âmûz olmam hîç
Nigâh-i dîde-i âzâr ile mehcûrdur gönlüm

İder ney gibi her sûrâh-i dâgı nâle-i yâ hû
Figân-i ‘aşk ile pür gûyiyâ Mansûrdur gönlüm

Derûnında nikât-i hat nüvişte kilk-i kudretle
Misâl-i nâme mühr-i la’l ile memhûrdur gönlüm

İder hurşîd-i hüsne kâkülin bâd-i sabâ burka’
Zalâm-i perde-i gamla şeb-i deycûrdur gönlüm

Nümâyân pertev-i sâfında sırr-i ‘âlem-i ma’nâ
Mey-i hikmetle memlû sâgar-i billûrdur gönlüm

Nigâh eyler ol âfet dûr-bîn-i çeşm-i ‘aksiyle
Nazarda âstân-i dergehinden dûrdur gönlüm

Gazâlân-i harîmüm dil-berün çeşmânıdur Sâmî
Zemîn-i şehr-i tende Ka’be-i ma’mûrdur gönlüm

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/