Beğen 0

Arpaeminizade Sami İhtirâk-i Necm-i Bahtı Bilmezüz Eflâkden şiiri

İhtirâk-i Necm-i Bahtı Bilmezüz Eflâkden

İhtirâk-i necm-i bahtı bilmezüz eflâkden
Âh kim yanduk tutuşduk şu’le-i idrâkden

Gonçe-i sad-berg açıldukça hezâr-i gülşene
Şerh ider hâl-i dil-i hûn-geşteyi sad çâkden

Nâ-tüvânândur sebeb ‘aşkun ser ü sâmânına
Dûdmân-i şu’le cem’iyyet bulur hâşâkden

Rûşen olmaz mı tevâzu’-pîşegânun ‘izzeti
Âftâb oldukça gevher-çîn-i şeb-nem hâkden

Sûzişüm ol şem’-i nahvet-şu’le bilmez olsa da
Safha-i nâmem per-i pervâne-i çâlâkden

Varını sarf-i cehâz-i duhter-i rez eyledi
‘Âkıbet oldı tehî desti nümâyân tâkden

Dâmen-i âdâbın eyler şüste çirk-i cürmden
Sâmiyâ ser-mest olan sahbâ-yi ‘aşk-i pâkden

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/