Beğen 0

Arpaeminizade Sami İtmez Kenâr-i Matlaba Gevher Nisâr Mevc şiiri

İtmez Kenâr-i Matlaba Gevher Nisâr Mevc

İtmez kenâr-i matlaba gevher nisâr mevc
Tâ olmayınca zillet ile hâksâr mevc

Ta’dâd-i lutf-i nâ-mütenâhî-i Hak muhâl
Olsun mı hîç sahîfe-i yemde şümâr mevc

Ser virmedin telâtum-i râz olmaz âşkâr
Kat’ olmayınca zâhir ider mi çenâr mevc

Keştî-i tab’ı garka-be-nûr-i neşât ider
Virdükçe sebzezâra nesîm-i bahâr mevc

Olur kenâre-gîr-i tevekkül gınâ-pezîr
Bendergeh-i sevâhile baglar katâr mevc

Virmez binâ-yi fakra halel cûş-i hâdisât
Gark idemez kemîne hası sad hezâr mevc

Vaz’-i hilâf-i ehl-i kerem hikmet üzredür
Geh medd ü gâhî cezr ider âşkâr mevc

Pâ-bûs-i yâre teşne leb-i cûybârda
Ta’kîb idüp biribirin itmez karâr mevc

Çeşm-i habâbına tokunur meşrebi budur
Gerçi bulur müsâ’ade-i rûzgâr mevc

Zencîre çekdi ‘aklı perî gibi şîşede
Mînâda gösterince mey-i hoş-güvâr mevc

Sâmî kenâr-i safhaya ‘anber-feşân olur
İzhâr idince bu gazel-i âbdâr mevc

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz