Beğen 0

Baki Künc-i Ebrûsın Hayâl şiiri

Künc-i Ebrûsın Hayâl

Künc-i ebrûsın hayâl it gûşe-i gülzârı gör
Halka-i zülfin kıyâs it tabla-i ‘attârı gör

Turralar egnindeki müşgîn zirihler seyrin it
Gamzeler takındugı şemşîr-i cevherdârı gör

Bakma çarh-ı ser-keşüñ ol migfer-i pûlâdına
Dilden âhum çekdügi şemşîr-i âteş-bârı gör

Seyr-i bâg-ı bezme gel câm-ı mey-i gülgûna bak
Gül-şen-i cennetde açılmış gül-i bî-hârı gör

Câm içüp hemvâre bî-hûş oldugum ma’zûr tut
Çarh peydâ itdügi evzâ’-ı nâ-hem-vârı gör

Görme ey zâhid günâhum çoklugın şol ‘âlemi
Magfiret deryâsına gark eyleyen Gaffârı gör

Giceler ‘ayş u safâ-yı çeng ü nây olmaz ‘aceb
Subh-dem Bâkî derûn-ı dilden istigfârı gör

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Baki

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/