Beğen 0

Arpaeminizade Sami Nâ-dâna Ol Ki Bahr-i Suhan Dürlerin Döker şiiri

Nâ-dâna Ol Ki Bahr-i Suhan Dürlerin Döker

Nâ-dâna ol ki bahr-i suhan dürlerin döker
Gûyâ ki hâk-i mezbeleye cevherin döker

Neşve humâr olur bana bezm-i şarâbda
Yârüm o dem ki cür’a koyup sâgarın döker

‘Âşık fetîl-i dâg-i gamun cân-güdâz idüp
Bagrı yagıyla şem’-i ziyâ-güsterin döker

Hurşîd-i subh olur ruhına dil-rübâ kaçan
Destâr-i nev-zuhûr-i mutallâ-serin döker

Sevdâ miyânına sarılur ol zamânda kim
Dil-ber surîne şâl ü kemer uçların döker

Keştî-i câmı ‘âlem-i âb içre kullanan
Deryâ-yi şevk sâhiline leşkerin döker

Yek rûzedür güşâdegî-i nev-bahâr-i kâm
Güller çemende âhir o berg-i terin döker

Sâmî suhanda pey-rev-i nazm-i Nazîm olup
Ney-şekker-i yerâ’asınun sükkerin döker

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz