Beğen 0

Arpaeminizade Sami Pây-i Hum Taht Olur Meşreb-i Şâhânemüze şiiri

Pây-i Hum Taht Olur Meşreb-i Şâhânemüze

Pây-i hum taht olur meşreb-i şâhânemüze
Halkadur dîde-i Cem dergeh-i mey-hânemüze

Ferş âyîne olur seyl-i fenâ-hânemüze
Reşk ider kasr-i şehân gûşe-i vîrânemüze

Kurs-i meh hâl-i bütân gibi olur zulmetfâm
Girse hurşîd eger revzen-i kâşânemüze

Bizüz ol şîşe-be-dest-i mey-i hayret kim olur
Gerdiş-i reng sebeb gerdiş-i peymânemüze

İtmezüz kimseye âb-i ruhı rîzân çü güher
Bâ’is-i neşv ü nemâ olsa dahı dânemüze

Yâdına gelse eger kat’-i reh-i kûy-i visâl
Mevc-i şemşîr olur silsile dîvânemüze

Hod-be-hod çeşm-i suhan-sâzı olup hâb-âlûd
Eylemez ragbet o câdû-nigeh efsânemüze

Fikr-i çeşmânıdur ol seng-dilün ey Sâmî
Reh-i güftârda bu lagziş-i mestânemüze

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/