Beğen 0

Arpaeminizade Sami Şarkıyyât şiiri

Şarkıyyât

I
Müferrih dâfi’-i gam dil-güşâdur sahn-i Sa’d-âbâd
Meserret-bahş-i cân râhat-fezâdur sahn-i Sa’d-âbâd
Cihânda misli yok ‘ibret-nümâdur sahn-i Sa’d-âbâd
Mülûkâne ‘aceb cây-i safâdur sahn-i Sa’d-âbâd
II
Temâşâgâh-i ‘âlem Yûsufistân-i zamândur bu
Cihân içinde hakkâ kim nümûdâr-i cinândur bu
Degüldür köhne vâdî tâze-tarh-i dil-sitândur bu
Mülûkâne ‘aceb cây-i safâdur sahn-i Sa’d-âbâd
III
N’ola her bâgı reşk-i Çâr-bâg-i Isfahân olsa
Yedi iklîme sıyt-i iştihârı dâstân olsa
Hümâ-yi devlete her kasrı lâyık âşyân olsa
Mülûkâne ‘aceb cây-i safâdur sahn-i Sa’d-âbâd
IV
Kemîne bir gubârın ol fezâ-yi cennetâsânun
Degişmem Sâmiyâ iklîmine Îrân ü Tûrânun
Hudâ eksikligin göstermesün sultân-i devrânun
Mülûkâne ‘aceb cây-i safâdur sahn-i Sa’d-âbâd

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/