Beğen 0

Baki Sensin Ey Çeşm-i şiiri

Sensin Ey Çeşm-i

Sensin ey çeşm-i çerâg-ı dûdmân-ı ma’delet
Şem’-i nür-efşân-ı bezm-i hânedân-ı ma’delet

Hüsn-i re’yün âfitâb-ı bî-zevâl-i mülk ü dîn
Lutf-ı tab’un nev-bahâr-ı bi-hazân-ı ma’delet

Zât-ı pâküñ vasfı dergâh-ı refî’üñ ismidür
Âfitâb-ı baht u devlet âsmân-ı ma’delet

Şeb-çerâg-ı zulmet-i zulm ol vücüd-ı pâkdür
Gevherin hakkâ ki izhâr itdi kân-ı ma’delet

Sidre vü Tûbâya baglandı tınâb-ı Kibriyâ
Çarhdan a’lâ kurıldı sâyebân-ı ma’delet

Saltanat menşûrına ism-i şerifüñ yazdılar
Dahı peydâ olmadın nâm u nişân-ı ma’delet

Hep bu beyt-i dil-keş üzre baglanur gûş eylesen
Savt u nakş-ı bülbülân-ı gülsitân-ı ma’delet

Sâye-i Yezdan penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Baki

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz