Beğen 0

Baki Sohbetüñ Mübtelâya şiiri

Sohbetüñ Mübtelâya

Sohbetüñ mübtelâya sıhhat olur
Bir selâmuñ alan selâmet olur

Câm-ı derdüñle dil huzûr eyler
Râh-ı vasluñla rûh râhat olur

Kâmetüñ cilvesin dirîg itme
Pâdişehler bülend-himmet olur

Komadı dilde gıll u gış mey-i nâb
Ne güzel hâsıyetlü şerbet olur

Câm-ı mey sadr-ı meykede kimine
Tâc-ı devlet serîr-i ‘izzet olur

Mey-i la’l âdeme ziyân itmez
Belki ser-mâye-i sa’âdet olur

Gâh rind-i gedâya feyz irişür
Câm-ı mey meş’al-i hidâyet olur

Tâ’at u ma’siyet ne kim kılsam
Şöyle sanmañ ki bî-irâdet olur

Dûstdan yek işâret ey Bâkî
Câna sad mûcib-i beşâret olur

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Baki

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz