Beğen 0

Arpaeminizade Sami Sun Sâkiyâ Bize Kadeh-i Bî-melâl-i ‘Îd şiiri

Sun Sâkiyâ Bize Kadeh-i Bî-melâl-i ‘Îd

Sun sâkiyâ bize kadeh-i bî-melâl-i ‘îd
Îmâ-yi ‘işret itdi benân-i hilâl-i ‘îd

Zâhir olur delîl-i safâ-yi visâl-i ‘yâr
Levh-i felekde mâh-i nev oldukda dâl-i ‘îd

Rûy-i sıyâma subhı tebessüm-fürûş olup
Reng-i fatûrı itdi şikest infi’âl-i ‘îd

Rengîn-hûn-i eşk ider ‘uşşâk câmesin
Hûbân giyince elbise-i al al-i ‘îd

Hamyâze-i tahassür-i meyden helâk idük
Olmasa mâye-bahş-i tesellî hayâl-i ‘îd

Şâyestedür temîme-i hûr-i bihişt ola
Sâmî bu nev-zemîn-gazel-i bî-misâl-i ‘îd

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Arpaeminizade Sami

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz