Beğen 0

Aşık Çelebi Tâ Kıyâmet Yâd Olınsun Bir Eyü Ad Eyle Gel şiiri

Tâ Kıyâmet Yâd Olınsun Bir Eyü Ad Eyle Gel

Tâ kıyâmet yâd olınsun bir eyü ad eyle gel
Ehl-i ‘ışkun hâtır-ı vîrânun âbâd eyle gel
Öldiler gam çekmeden bî-çâreler şâd eyle gel
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

Habs içinde çeşm-i bî-mârı gibi olmış ‘alîl
Boynuma alup olayum zülfine anun kefîl
Bir yanar rûşen çerâgun olsun ana ol delîl
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

Ol elif kad râstî togrıdugına kaddi dâl
Keç nazarlar itdiler zülfi gibi yanlış hayâl
Dikmen olsun gülşen-i ‘âlemde ol nev-res nihâl
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

Dûd-ı âh u dil yeter zindân ile zencîr ana
Bend ile zencîr içün lâzım degül tedbîr ana
Acıyup kan aglaşur cümle cevân u pîr ana
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

Gamze-i hûn-rîzi gibi girme ‘Âşık kanına
Çeşm-i cellâdı gibi kıyma garîbün cânına
Gabgabı çahı yeter salma belâ zindânına
Lutf u ihsân eyleyüp ol servi âzâd eyle gel

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aşık Çelebi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/