Beğen 0

Aşık Çelebi Terk İt Bekâ Hevâsını Bu Nüh-kıbâbdan şiiri

Terk İt Bekâ Hevâsını Bu Nüh-kıbâbdan

Terk it bekâ hevâsını bu nüh-kıbâbdan
Kıl i’tibâr câm-ı mey üzre habâbdan

Bir pence vü tâb olsa ‘ızârunda n’ola zülf
Mû-penç ü tâb-bîn olur âteşde tâbdan

Âyât-ı hüsni keşf ide tefsîr-i hat meger
Esrâr-ı ‘ışk yoksa bilinmez kitâbdan

Sırr-ı cemâl u zevk-i lebün eyleyüp gönül
Geçdi şarâbdan gözini yumdı hâbdan

Didüm zekât-i hüsnüni vir ‘Âşıka didi
Olmaz nasîb âl-i Resûle nisâbdan

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aşık Çelebi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz