Beğen 0

Baki Yâr İşiginde Dinildi ‘Aşık-ı Şeydâ Baña şiiri

Yâr İşiginde Dinildi ‘Aşık-ı Şeydâ Baña

Yâr işiginde dinildi ‘âşık-ı şeydâ baña
Hak dimişler tenzîlü’l-esmâ’ü min savbi’s-semâ

Hâkümi ide sifâl-i sünbül ü reyhân felek
Gitmeye başdan hevâ-yı bûy-ı zülf-i dil-rübâ

Mülk-i ‘ayş u ‘işretüñ olsak n’ola İskenderi
Oldı elde câmumuz Âyîne-i ‘âlem-nümâ

Aynuma almam zer-i hûrşîd ü dürr-i encümi
Feth olaldan baña bâb-ı genc-i iksîr-i fenâ

Şi’r ü inşâdan murâdı ‘âşık-ı bî-çârenüñ
Arz-ı ihlâs eylemekdür yâre Bâkî ve’d-du’â

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Baki

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz