Beğen 0

Aşık Çelebi Zülfünün Bâd-ı Sabâ Görmeye Tozın Karasın şiiri

Zülfünün Bâd-ı Sabâ Görmeye Tozın Karasın

Zülfünün bâd-ı sabâ görmeye tozın karasın
Yel yöpük olup gerek Çîn ü Hıtâyı arasın

Yâr müstagnî benüm derdümden anun derdi yok
Derdi sen virdün İlâhî yine sen kıl çâresin

Eşk-i hûn-rîzini Ferhâd al ibirîşim idüp
Sûzen-i tîşeyle kûhun dikdi bagrı yâresin

Vâdî-i mihnetde yir yir lâle-i hasret bite
Öldürüp şol dem ki kanum kara yire karasın

Cenge düşdi hançerünçün birbiriyle cân-ı dil
Tîgüni gönder gelüp kessün nigârâ arasın

Bana düşnâm eyleyüp şâyed revânum şâd ide
Reh-güzâr-ı yârda eylen dil-i bî-mâresin

Bezm-i gamda oynadur destinde bir elma gibi
Dûd-ı âhum dehr-i dûnun künbed-i devvâresin

Âh-ı ‘Âşık âh kim kâr eylemez hergiz sana
Ey dil-i dildâr sen benzer ki seng-i hâresin

 

© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

Aşık Çelebi

Sitemizde şaire ait toplam 40 eser bulunmaktadır.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

https://dizimov.net/